StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Kommittén för kunskapsstandard

Kommittén för kunskapsstandard hjälper InsureSec kontinuerligt att hålla kunskapskraven aktuella och korrekta. Kommittén består av representanter från förmedlar- och försäkringsföretag, värdepappersbolag samt sakkunniga specialister. Deras uppgift är att granska och verifiera att InsureSecs kunskapskrav är korrekta, håller en enhetlig och tillräckligt omfattande standard, samt att de frågor som används i kunskapstesterna motsvarar aktuell lagstiftning.

Kunskapskravens årliga resa

Steg 1: Revidering av kunskapskrav

Kunskapskraven ligger till grund för de tester som tillhandahålls av InsureSec, det är därför viktigt att kunskapskraven ses över med jämna mellanrum för att säkerställa att kunskapskraven prövar relevant kunskap hos förmedlarna vad gäller lagar, föreskrifter, regler samt god sed. Mellan februari och maj arbetar InsureSec därför tillsammans med Kommittén för kunskapsstandard, som består av sakkunniga och företrädare från branschen, för att tillse så att kunskapskraven hålls uppdaterade och relevanta.
kunskapskrav.svg
frågebeställning.svg

Steg 2: Beställning av frågor och fallbeskrivningar

När InsureSec tillsammans med kommittén har granskat befintliga kunskapskrav måste InsureSecs frågedatabas ses över och inventeras med anledning av förändringarna i kunskapskraven. Därefter kan nya underlag beställas. Detta är viktigt för att säkerställa att frågorna och fallbeskrivningarna hålls aktuella och prövar relevanta kunskaper.

Steg 3: Kunskapskraven fastställs

När kunskapskraven slutligt fastställts av InsureSec får de företag som anordnar utbildning med försäkringsinriktning ta del av kunskapskraven och påbörja arbetet med att ta fram nytt utbildningsmaterial inför kommande tester.
utbildning.svg
kunskapstest.svg

Steg 4: Konstruktion av nya kunskapstester

Som ett led i arbetet med kunskapskraven måste nya kunskapstester konstrueras för att säkerställa att testerna mäter de kunskaper som framkommer i kunskapskraven. I syfte att säkerställa testernas integritet framtas flera olika versioner av testerna vilket innebär att både de frågor som förekommer på testerna och de delområden som prövas varierar från test till test.

Steg 5: De nya kunskapstesterna lanseras

När de nya kunskapskraven färdigställts träder de i kraft nästkommande kunskapsår, det innebär att de nya kunskapskraven med tillhörande tester kan skrivas av försäkringsdistributörerna när nästa kunskapsår startar.
avlägga kunskapstest.svg