Behörighetstester

InsureSecs behörighetstest riktar sig till anställda som inte i huvudsak arbetar med rådgivning eller distribution av försäkring, t.ex. assistenter, kundtjänstmedarbetare och försäkringsinformatörer.

Det nya EU-direktivet om försäkringsdistribution gör inte skillnad på om en rådgivare arbetar på ett försäkringsförmedlarföretag, en bank eller ett försäkringsbolag. Det viktiga är att den som påverkar kundens val av försäkringslösning har tillräcklig kunskap och kompetens för att genomföra sitt uppdrag både med kvalitet och med kundens bästa för ögonen. Försäkringsdistributionsdirektivet innebär därmed att fler personalgrupper än tidigare omfattas av formella kompetenskrav.

Inriktningar

InsureSec erbjuder fyra standardiserade behörighetstester och kan även skräddarsy ett behörighetstest utifrån befintliga kunskapskrav så att det bättre passar en särskild personalgrupp.

Fullständiga kunskapskrav kommer att finnas på webben fr.o.m. januari 2019.

Riskförsäkring betalskydds- och objektsförsäkring

Behörighetstestet kontrollerar relevanta kunskaper inom försäkringsdistributörens roll och ansvar, juridik, finansiell kompetens, internationell försäkring, återförsäkring och försäkringsprodukter.

Riskförsäkring trafikförsäkring

Behörighetstestet kontrollerar relevanta kunskaper inom försäkringsdistributörens roll och ansvar, juridik, återförsäkring och försäkringsprodukter.

Försäkringsplus

Behörighetstestet kontrollerar relevanta kunskaper inom försäkringsdistributörens roll och ansvar, juridik, familjerätt, finansiell kompetens, internationell försäkring, lagstadgad och kollektivavtalad försäkring, individuell personförsäkring, försäkringsformer och livförsäkringsteknik.

Försäkringsplus riktar sig till den som arbetar med investeringsrådgivning under ett värdepapperstillstånd men som behöver verifiera sin kunskap inom försäkring.

Försäkringsassistenter och informatörer

Behörighetstestet kontrollerar relevanta kunskaper inom försäkringsdistributörens roll och ansvar, juridik, privat- och företagsekonomi, internationell försäkring och försäkringsprodukter.

Läs mer om InsureSecs tjänster för försäkringsbolag etc.