StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Kunskapskrav

InsureSecs kunskapskrav baseras på aktuell lagstiftning och föreskrifter inom främst försäkringsdistributionsområdet men även andra närliggande områden. Kunskapskraven granskas varje år av en kommitté bestående av representanter från förmedlar- och försäkringsföretag samt sakkunniga. På så sätt säkerställer InsureSec att kraven är aktuella och lagenliga samt att de ligger på en bra nivå i relation till målgruppens behov.

För varje kunskapskrav anges vilken nivå som krävs för respektive kunskapstest. Nivåerna varierar mellan känna till (K), förstå (F) eller tillämpa (T).


2023

(Fr.o.m. 1:a mars 2023 och framåt)

2022

(Fr.o.m. 1:a mars 2022 och fram till sista februari 2023)

2021

(Fr.o.m. 1:a mars 2021 och fram till sista februari 2022)