StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Målmarknadskontroll


Syftet med Målmarknadskontrollen är att på ett enkelt och enhetligt sätt ge produktutvecklare och distributörer verktyg för att efterleva produktstyrningsreglerna och i slutändan säkerställa att kundernas mål, intressen och förutsättningar tas tillvara.

EU:s försäkringsdistributionsdirektiv och lagen om försäkringsdistribution innehåller regler om att det för försäkringsprodukter ska anges vilka målgrupper som försäkringen är avsedd och lämplig för. Detta kallas att fastställa en målmarknad.

  • Produktutvecklaren ska ange en målgrupp av slutkunder (målmarknad) för försäkringsprodukter som de erbjuder.
  • Produktutvecklaren ska informera försäkringsförmedlare om den tilltänkta målmarknaden.
  • Försäkringsförmedlaren ska ha en rutin för att hantera information om målmarknad. De ska ha god kännedom om de försäkringsprodukter som distribueras och vilken målmarknad som angivits för produkterna..
  • Försäkringsförmedlaren ska se till att de produkter som distribueras hamnar inom rätt målmarknad. Om förmedling sker till en kund som inte omfattas av den angivna målmarknaden ska försäkringsförmedlaren kunna ange orsak till detta.

Rapportering via InsureSec

När ett försäkringsförmedlarföretag distribuerar produkter å en produktutvecklares vägnar, kommer företaget att få ta del av målmarknadskontrollen. Försäkringsförmedlarföretaget kan rapportera via företagets inloggning hos InsureSec. Rapporten avser föregående verksamhetsår och ska lämnas in årligen.

Försäkringsförmedlarföretaget ska till InsureSec rapportera målmarknad för alla produktutvecklare vars produkter de distribuerar (InsureSecs regelverk 4.7). Detta gäller i alla fall, även där rapporten inte avser de bolag som tar emot direktrapportering via InsureSec.