Aktuellt & press

Uppdaterade Förmedlaravtal och Företagsavtal från och med 1 mars 2018

På styrelsemötet den 29 januari 2018 beslutade InsureSecs styrelse om uppdaterade versioner av Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB (Förmedlaravtalet) och Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB (Företagsavtalet).

De nya avtalen träder ikraft den 1 mars 2018.

Ändringar i Förmedlaravtalet

  • Punkt 1.3 om personuppgiftsbehandling har kompletterats
  • Förmedlaravtalet har kompletterats med information om avtalets ikraftträdande (ny punkt 6 Avtalstid och avtalets upphörande)

Ändringar i Företagsavtalet

  • Företagsavtalet har kompletterats med information om InsureSecs personuppgiftsbehandling (ny punkt 1.3)
  • Företagsavtalet har kompletterats med information om avtalets ikraftträdande (ny punkt 6 Avtalstid och avtalets upphörande)

 

Gå till InsureSecs avtal och regelverk.

 

← Tillbaka