StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

NU ÖPPNAR ÅRETS REGELEFTERLEVNADSKONTROLL 2024
Publicerad 2024-04-02

Nu öppnar rapporteringsperioden för Regelverkskontrollen avseende verksamhetsår 2023.

Syftet med den årliga Regelefterlevnadskontrollen (Reko) är att ge InsureSec en samlad bild av verksamhet och regelefterlevnad hos de till InsureSec anslutna företagen. Utifrån kontrollen kan InsureSec bedöma var det finns förbättringsmöjligheter i de anslutna företagens regelefterlevnad. Syftet är också att öka företagens medvetenhet om de regler och krav som ställs på verksamheten. Reko utgör slutligen ett underlag för InsureSec's individuella riskbaserade uppföljningar av de anslutna företagen.

InsureSec's målsättning med kontrollen är att den ska vara riskbaserad och på så sätt fokusera främst på för försäkringsförmedlare väsentliga och aktuella riskområden.

Årets fokusområden är dokumentation och bedömning av kundens risktolerans, flytt av tjänstepensionskapital, skadeförsäkring samt hållbarhetspreferenser i samband med rådgivning.

Ni kan läsa mer om kontrollen och vanliga frågor och svar här.

Rapporterna lämnas via företagets Mina sidor. Lämplig att rapportera är VD eller funktion för regelefterlevnad, eller annan person på uppdrag av de förra. Att lämna rapporterna är obligatoriskt och följer av företagets skyldigheter enligt InsureSecs regelverk.

InsureSec's Reko ska besvaras och skickas in senast 31 maj 2024.

Handlar om: Rapportering