StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTÖRER VARNAS AV DISCIPLINNÄMNDEN, BESLUT 2023:01-06
Publicerad 2023-05-16
Nämnden har den 15 maj 2023 meddelat beslut i ärende 2023:01-06. Besluten behandlar bl.a. licensinnehavares ansvar för rådgivning om placeringar i onoterade företagsobligationer utan kreditbetyg emitterade av onoterade företag. Se följande länk för att läsa besluten i dess helhet: Beslut och uttalanden