StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Nytt kunskapsår 2023
Publicerad 2023-02-17

Grundtest

Det är nu möjligt att boka skrivning av grundtest avseende kunskapsåret 2023. Bokning sker i inloggat läge på Mina sidor och testtillfällen finns publicerade här.

Uppföljande kunskapstest

För dig som redan har licens eller certifikat och som ska genomföra något av våra uppföljande tester så kommer vi att publicera mer information om när dessa tillgängliggörs, vid ett senare tillfälle. Testet genomförs via Mina sidor och ingen tidsbokning kommer att behövas.

Testinformation

Det finns numera ingen begränsning i hur många gånger kunskapstest kan skrivas under ett kunskapsår. Grundläggande kunskapstest kan skrivas utan karenstid och uppföljande kunskapstest efter 3 dagars karenstid.

Vi har utifrån föregående års höga efterfrågan på grundläggande testtillfällen anpassat antalet testtillfällen på respektive ort. Därmed erbjuder vi nu fler testtillfällen i Stockholm än tidigare.

Om ett testtillfälle för grundtest är fullbokat finns nu möjlighet att skriva upp sig på en intresselista via Mina Sidor.

Ordinarie testtillfällen är inplanerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid önskemål om att skriva grundtest i Sundsvall kan intresse anmälas via Mina sidor. Vid tillräckligt många intresserade kan ett särskilt tillfälle anordnas.

Handlar om: Kunskapstester