StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Licens för investeringsrådgivning
Publicerad 2023-05-24

InsureSecs licens för investeringsrådgivare baseras på InsureSecs kunskapskrav för Investeringsrådgivning och är avsedd för den person som får lämna investeringsråd enligt lagen om värdepappersmarknaden. Syftet med InsureSecs licens är inte att konkurrera med Swedsecs licens utan den är tänkt som ett komplement för försäkringsförmedlare som har försäkringsdistribution som huvudsaklig verksamhet men som också får lämna investeringsråd, normalt som anknutet ombud. Det är sedan den 1 januari 2023 också möjligt att inneha InsureSecs licens för investeringsrådgivning även för den som inte är försäkringsförmedlare men som arbetar inom ett företag eller grupp av företag som har försäkringsdistribution som huvudsaklig verksamhet. Denna förändring gjordes i samråd med Swedsec.

Swedsecs kunskapskrav för rådgivare som får lämna investeringsråd är sedan mer än 20 år det ledande kunskapskravet för investeringsrådgivare i Sverige. InsureSecs kunskapskrav för investeringsrådgivare är inte identiskt med Swedsecs motsvarande kunskapskrav men avser i praktiken samma typ av arbetsuppgifter. InsureSec har därför som långsiktig målsättning att InsureSec’s kunskapskrav inte ska avvika från de kunskapskrav som Swedsec uppställer. Detta eftersom det inte finns några materiella skäl för att det ska finnas olika kunskapskrav för samma eller i vart fall mycket likartade arbetsuppgifter på den svenska marknaden.

InsureSec har därför nu också beslutat att den person som har avlagt Swedsecs kunskapstest för rådgivare och med genomförda kunskapsuppdateringar också ska kunna konvertera sina kunskapstest till en licens för investeringsrådgivare hos InsureSec.

Närmare information om hur konverteringen går till i praktiken lämnas på här. Det går också självklart bra att kontakta oss för frågor.

Vänliga hälsningar,
InsureSec

Handlar om: Kunskapstester, Licens