StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Nyhetsbrev januari 2022
Publicerad 2022-01-17
Vi vill med detta nyhetsbrev informera om InsureSecs ansträngda verksamhet samt senareläggning av testbokning och rapporteringsperioden för regelefterlevnadskontroll.

Med anledning av pågående pandemi och betydande resursförändring hos InsureSec, behöver vi dessvärre senarelägga testbokning avseende kunskapsår 2022 och rapporteringsperioden för regelefterlevnadskontroll. InsureSecs styrelse har även beslutat att verksamheten ska göra en översyn av utformningen av kunskapstesterna samt se över omfattning och innehåll i de enkäter som används för den årliga rapporteringen.

Kunskapsåret 2022

Testbokning för kunskapsåret 2022 är påverkat. Information kring när testbokningen öppnar kommer att publiceras på insuresec.se under februari. Bokningen inkluderar samtliga grund- och uppföljande kunskapstest.

Redan inbokade testtillfällen påverkas inte av denna senareläggning.

Rapporteringsperioden 2022

Rapporteringsperioden får ett senarelagt startdatum. Enkäter avseende AML och Målmarknad kommer att öppnas upp under kommande vecka. Startdatum för enkät avseende regelefterlevnad kommer att meddelas vid senare tillfälle. Anledningen är att vi behöver göra en översyn av innehåll och omfattning.
Slutdatum kommer skjutas i enlighet med förflyttning av startdatum.

InsureSec har under året förnyat en del av personalstyrkan inkluderat posten för vd där Magnus Björkman efterträder tillförordnad vd Lena Schelin med tillträde i slutet av februari.

Vi beklagar dessa dröjsmål och kommer att publicera vidare information kring när testbokningen och rapporteringsperioden kan öppna under februari.

Du är välkommen att höra av dig till InsureSec om du har några frågor.

Vänligen,
InsureSec