StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Nu öppnar InsureSec rapporteringsperioden 2023
Publicerad 2023-01-18

Information om rapporteringar 2023

InsureSec samlar varje år in uppgifter från de anslutna företagen genom tre olika rapporter: Regelefterlevnadskontrollen (Reko), Målmarknadskontrollen och AML-kontrollen. Den information som InsureSec tar in via dessa rapporter ligger till grund för Reko Analys samt InsureSecs uppföljande arbete. Informationen från Målmarknadskontrollen och AML-kontrollen sammanställs också och tillställs berörda försäkringsföretag. Syftet med kontrollerna är också att öka förmedlarföretagens medvetenhet om de regler och krav som ställs på verksamheten och därmed ge dem ökade möjligheter till förbättringar.

Alla företag som omfattas av InsureSecs avtal ska rapportera Reko och Målmarknad. Företag som har tillstånd för förmedling av livförsäkringar ska även rapportera åtgärder som vidtagits mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-kontroll). Rapporteringen avser verksamhetsåret 2022.

I år kommer rapporteringsperioden att vara uppdelad enligt följande:

• Målmarknads- och AML-kontrollen 18 januari – 28 februari 2023.
• Regelefterlevnadskontrollen beräknas att starta i början av mars 2023.

Rapporterna lämnas via företagets Mina sidor. Lämplig att rapportera är VD eller funktion för regelefterlevnad, eller annan person på uppdrag av de förra. Att lämna rapporterna är obligatoriskt och följer av företagets skyldigheter enligt InsureSecs regelverk.

Mer information om Målmarknadsrapporteringen hittar du här.
Mer information om AML-kontrollen hittar du här.
Mer information om Regelverkskontrollen hittar du här.

Frågor om enkäten eller rapporteringarnas innehåll skickas till rapportering@insuresec.se

Vänliga Hälsningar
InsureSec AB

Handlar om: Rapportering