StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

25/1 startar rapporteringsperioden för Målmarknadskontrollen och AML-kontrollen 2022
Publicerad 2022-01-24
Den 15e december skickades information om obligatoriska rapporteringar som företaget du är kontaktperson för ska lämna till InsureSec. Rapporteringsperioden pågår mellan 25 januari – 21 mars 2022.
Med hänvisning till utskick samt nyhetsbrev som publicerades 17e januari ber vi er notera att rapporteringsperioden enbart avser Målmarknad och AML. Rapporteringsperiod för Regelefterlevnadskontrollen (REKO) kommer att meddelas vid senare tillfälle.

Rapporterna lämnas via företagets Mina sidor. Lämplig att rapportera är VD eller funktion för regelefterlevnad, eller annan person på uppdrag av de förra. Att lämna rapporterna är obligatoriskt och följer av företagets skyldigheter enligt InsureSecs regelverk.

Om du har svårigheter att logga in eller besvara rapporteringarna, vänligen kontakta oss. Frågor om rapporteringarnas innehåll skickas till rapportering@insuresec.se

Frågor om att besvara enkäten kan ställas till InsureSecs kansli, info@insuresec.seeller telefon 08-410 415 75.

InsureSec AB
Handlar om: Rapportering