StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Nu öppnar årets Regelefterlevnadskontroll (Reko)
Publicerad 2022-06-30

Syftet med kontrollen är precis som tidigare att både öka medvetenheten i branschen om vissa centrala skyldigheter samt att vara grunden för InsureSec:s uppföljande verksamhet och materialet kan komma att ligga till grund för individuella uppföljningar.

InsureSec:s målsättning med den årliga kontrollen är att den ska vara tydligt riskbaserad och på så sätt fokusera främst på väsentliga riskområden. Det innebär också att det kan komma att vara olika fokusområden olika år.

Årets kontroll fokuserar på distribution av vissa typer av finansiella instrument inom ramen för försäkringslösningar. Det rör sig framför allt om distribution av sådana instrument som varit i fokus i Finansinspektionens tillsynsaktiviteter de senaste åren.

Förmedlare av skadeförsäkringar och sådana förmedlare av livförsäkringar som inte distribuerat den typen av finansiella instrument kommer uppleva årets aktivitet som mindre omfattande än tidigare.

Trots att svarstiden inte går ut förrän i september har vi valt att öppna möjligheten att svara redan nu. Sista svarsdatum är 9 september.

Handlar om: Rapportering