Om InsureSec

Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades InsureSec 2012 av SFM, branschföreningen för försäkringsförmedlare, och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare.

Hur vi arbetar för att trygga rådgivningen av olika typer av försäkringsprodukter och -tjänster kan du läsa mer om nedan.

Så tryggar InsureSec rådgivningen Adresser Medarbetare Styrelse

InsureSec tryggar rådgivningen

Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

Vi vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från förmedlingstillfället och priset för förmedlingen.

Vår verksamhet beslutas av styrelsen och är inte vinstdrivande. Det innebär att vi bara har så höga avgifter som krävs för att kunna genomföra vårt uppdrag på bästa sätt.

Att omfattas av InsureSecs branschreglering är frivilligt och det finns inga lagkrav på att vara varken omfattas av InsureSecs branschreglering eller att ha licens eller certifikat från InsureSec. Vår verksamhet är därför inte konkurrensbegränsande.

Branschreglering

InsureSecs branschreglering baseras på frivilliga avtal mellan försäkringsförmedlaren InsureSec. Idag har vi sådana avtal med strax under 2 000 individuella försäkringsförmedlare och drygt 400 företag. Nästan alla livförmedlare (97 %) och knappt hälften av sakförmedlarna (41 %) är licensierade (april, 2018).

Vår webbplats Förmedlarregistret är tillgänglig för allmänheten. Där kan vem som helst söka på en särskild person eller ett företag eller visa försäkringsförmedlare per län.

Registrering av försäkringsförmedlare

Registrering och anslutning av företag

Besök Förmedlarregistret

Kunskapstester

InsureSec erbjuder kunskapstester för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution. Kunskapstesterna finns med inriktning mot liv-, person- och sakskadeförsäkring.

InsureSecs kunskapstester

Adresser och kontaktuppgifter

Besöks- och postadress

InsureSec
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm

Fakturaadresser

InsureSec AB
Fack 684, FE 642
751 75 Uppsala

Eller e-postfaktura till efakt.insuresec@devo.se (skriv ”Insuresec AB” i ämnesraden)

Kontaktuppgifter

Du når kansliet via e-post till info@insuresec.se eller på telefonnummer 08 - 410 415 75. Kontaktuppgifter till respektive medarbetare hittar du nedan.

Medarbetare

Vi som arbetar på InsureSec är:

Jenny Nilsson
VD

jenny.nilsson@insuresec.se

073 - 048 85 06

Lina Erenvidh
Operativ chef

lina.erenvidh@insuresec.se

073 - 391 64 81

Johan Eklund
Försäkringsinspektör

johan.eklund@insuresec.se

070 - 617 44 39

Teimur Saleh
Föredragande jurist

teimur.saleh@insuresec.se

073 - 391 64 10

Elin Törnblom
Analytiker

elin.tornblom@insuresec.se

073 - 391 67 04

Annika Rengfelt
Administration och webb

annika.rengfelt@insuresec.se

073 - 391 67 41

Justin Keller
Testledare

justin.keller@insuresec.se

073 - 387 35 99

Stella Manavopoulou
Administration och test

stella.manavopoulou@insuresec.se

073 - 391 65 38

Styrelse

InsureSecs styrelse består av:

Gunnar Hökmark, ordförande

+32 2 284 5822 (Bryssel), +33 3 8817 5822 (Strasbourg)

styrelse@insuresec.se

Peter Bergman

Söderberg & Partners Insurance Consulting KB

031-778 60 11, 031-18 16 07

peter.bergman@soderbergpartners.se

Glenn Nilsson

Max Matthiessen AB

08-613 05 17

glenn.nilsson@maxm.se

Ulf Suneson

Säkra

070-830 20 00

ulf.suneson@sakra.se

Marcus Bove

Norrtälje Försäkringsbyrå AB – Hjerta

070-898 34 37

marcus@ntfb.se

Lena Schelin

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

0705-086 096

lena.schelin@ankepupillkassan.se