StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Publicerat material


Disciplinnämndens stadgar

Arkiv - Stadgar

Stadgar för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution

Antagna den 13 december 2022 med ikraftträdande den 1 januari 2023.

Stadgar för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution

Antagna den 23 november 2020 med ikraftträdande den 1 januari 2021.

Disciplinnämndens verksamhetsberättelser

Arkiv - Verksamhetsberättelser

Övriga dokument

Arkiv - Övriga dokument

Ang. begreppet god försäkringsdistributionsstandard

Brev till Finansdepartemetet 2017-08-09 avseende promemoria DS 2017/17

Opartisk och personlig analys samt rådgivning på oberoende grund

Brev till Finansdepartementet 2017-01-16

Betydelsen av ett fortsatt lagstadgat krav på god försäkringsförmedlingssed

Brev till Finansdepartementet 2016-12-21