StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Publikationer

På den här sidan finner du ett urval av InsureSecs skrivelser och publikationer, i form av rapporter, checklistor och vägledningar, presentationer och remissvar.

Rapporter

REGELEFTERLEVNADSKONTROLLER

InsureSecs regelefterlevnadskontroll (REKO) omfattar alla företag som har eller omfattas av Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och som valt att ingå avtal med InsureSec och därmed förbundit sig att följa InsureSecs regelverk.

Ett urval av resultatet redovisas i REKO mini. REKO analys redovisar företagens svar och dokumentation från rådgivningstillfällen. REKO analys analyserar och förklarar ett antal sannolika samband som identifierats i analysarbetet och avslutas med ett kapitel som handlar om ytterligare information som kommit till InsureSecs kännedom i samband med regelefterlevnadskontrollen.

Arkiv - Regelefterlevnadskontroller

REKO Analys 2022
Publicerad 2022-12-29

REKO Analys 2020
Publicerad 2020-11-29

REKO Analys 2018
Publicerad 2019-11-29

REKO Analys 2017
Publicerad 2018-11-30

REKO Mini 2017
Publicerad 2017-12-06Checklistor och vägledningar

GOD FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSSED - EN HANDBOK

Handboken syftar till att på ett pedagogiskt sätt systematiskt redovisa Disciplinnämndens uttalanden om god sed och vilka bestämmelser i den nya lagen om försäkringsdistribution uttalandena berör. Handboken är tänkt att fungera som ett hänvisningsunderlag. Denna utgåva berör Disciplinnämndens beslut och uttalanden 2014-2018.

God försäkringsdistributionssed - En handbok
Publicerad 2019-11-29

ROBOCERT

Digital robotrådgivning är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. Genom RoboCert - en checklista för egenkontroll - vill vi underlätta för de försäkringsdistributörer som överväger att tillhandahålla digital robotrådgivning. Innehåller en sammanfattning av de grundläggande krav som återfinns i försäkringsdistributionslagen, Finansinspektionens föreskrifter och InsureSecs regelverk.

ROBOCERT - Checklista för digital robotrådgivning
Publicerad 2018-02-12Presentationer

Lätt att göra rätt-dagen är ett halvdagsseminarium med syfte att inspirera och komma med praktiska tips och råd för ökad rådgivningskvalitet. Du kan ta del av presentationerna här nedan som .pdf.

Arkiv - PresentationerRemissvar

Innan regeringen skriver ett lagförslag får myndigheter och organisationer möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Även förslag till nya föreskrifter skickas på remiss. Synpunkterna samlas i ett så kallad remissvar eller yttrande som skickas till ansvarigt departement eller myndighet.

InsureSec lämnar synpunkter på lagförslag, utredningar och förslag till föreskrifter som berör försäkringsförmedling.

Arkiv - Remissvar