StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Regelefterlevnadskontroll


Regelefterlevnadskontrollen är ett viktigt verktyg i InsureSecs branschreglering. Genom att använda dataintag som grund för en ökad förståelse för varje företags, och dess anställda förmedlares, verksamhet får InsureSec en större insikt i det individuella företagets verksamhet och regelefterlevnadsbehov.

Med hjälp av företagens svar kan InsureSec identifiera förbättringsområden och mer än enskilt förekommande problemområden som med hjälp av REKO analys, InsureSecs kunskapskrav för kunskapstester och dialog med företagen kan förtydligas, för att det för företagen ska vara lätt att göra rätt.

När företagen har lämnat in sina svar blir de analyserade och sammanställs på gruppnivå i en rapport kallad REKO Analys. Rapporten publiceras på InsureSecs webbplats. Utöver REKO Analys används företagens svar för att prioritera arbetet för InsureSecs uppsökande tillsyn.

Du kan läsa tidigare utgivna REKO Analys här.