StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Regelefterlevnadskontroll


Syftet med Regelefterlevnadskontrollen (Reko) är att ge InsureSec en samlad bild av verksamhet och regelefterlevnad hos de till InsureSec anslutna företagen. Utifrån kontrollen kan InsureSec bedöma var det finns förbättringsmöjligheter i de anslutna företagens regelefterlevnad. Syftet är också att öka företagens medvetenhet om de regler och krav som ställs på verksamheten. Reko utgör slutligen ett underlag för InsureSecs individuella riskbaserade uppföljningar av de anslutna företagen.

När företagen har lämnat in sina svar blir de analyserade och sammanställs i en rapport kallad Reko Analys. Rapporten publiceras på InsureSecs webbplats.

Du kan läsa tidigare utgivna REKO Analys här.