StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Registerutdrag


Alla individer och företag som har avtal med InsureSec kan beställa ett registerutdrag som visar om individen eller företaget har ett pågående ärende eller tidigare har haft ett ärende hos InsureSec som lett till en påföljd hos InsureSecs Disciplinnämnd. För fysiska personer visar registerutdraget även vilka av regelverkets krav för licens som uppfylls per utskriftsdatum. Syftet med registerutdragen är att lämna relevant information för att bedöma en persons lämplighet.

Ärenden som avslutats utan någon åtgärd framgår inte av registerutdragen.

Utdraget kan till exempel användas om du söker nytt arbete eller när du av annan anledning vill visa om du har varit föremål för utredning av InsureSec vilket lett till en påföljd i Disciplinnämnden.

Registerutdraget är förenat med en avgift och har upp till två veckors handläggningstid. Beställning av registerutdrag sker via Mina sidor i inloggat läge.


AVGIFTER & FAKTURERING