StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Registerutdrag


Alla individer och företag som har avtal med InsureSec kan beställa ett registerutdrag som bland annat visar huruvida individen eller företaget har eller har haft ett ärende hos InsureSec eller Disciplinnämnden. För fysiska personer visar registerutdraget även vilka av regelverkets krav för licens som uppfylls per utskriftsdatum.

Utdraget kan användas t.ex. om du söker nytt arbete eller när du av annan anledning vill visa om du har varit föremål för utredning av InsureSec eller föremål för ett ärende i Disciplinnämnden.

Registerutdraget är förenat med en avgift och har upp till två veckors handläggningstid. Beställning av registerutdrag sker via Mina sidor i inloggat läge.


AVGIFTER & FAKTURERING