StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Utveckling av god försäkringsdistributionssed


Utveckling av god försäkringsdistributionssed

Disciplinnämndens syfte är att verka för att upprätthålla allmänhetens förtroende för försäkringsförmedlingsbranschen genom att utveckla god försäkringsdistributionssed i form av uttalanden, förhandsbesked och beslut i disciplinfrågor.

Att lagen om försäkringsförmedling under 2018 ersattes av lagen om försäkringsdistribution medför vissa skillnader i begrepp och tillämpningsområde mellan de två lagarna. Detta kan i sin tur medföra att tillämpningen och tolkningen av vissa av Disciplinnämndens äldre beslut och uttalanden påverkas. De beslut och uttalanden som i huvudsak berör branschreglering utöver lagstiftning, förordning och allmänna råd påverkas som huvudregel inte av denna förändring.

BESLUT I DISCIPLINFRÅGOR

Disciplinnämnden kan pröva varje handling som en Licensierad förmedlare eller ett Företag har vidtagit eller har underlåtit att vidta, om handlingen ska prövas enligt Regelverket eller prövas på begäran av SFM.

Så arbetar Disciplinnämnden med ärenden om disciplinfrågor

process-utredning.svg

Endast InsureSec kan anmäla ärenden till Disciplinnämnden.


SÅ ARBETAR INSURESEC MED UTREDNINGAR