StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Villkor och regler


Testregler


Allmänt

 • Kom i god tid. Du måste vara på plats senast 30 minuter före skrivningstillfället startar.
 • Du måste kunna legitimera dig för att få avlägga test (pass, körkort, ID-kort).
 • När tiden som du behöver för att avlägga ditt test löpt ut måste du lämna skrivsalen även om det finns tid kvar på skrivningstillfället.
 • Information om hur lång tid du behöver för att avlägga test samt hur långt skrivningstillfället är ges när du bokar test.
 • Du kan inte svara på fler frågor eller ändra dina svar efter det att skrivningstillfället avslutats.
 • Skrivningsavgift faktureras i efterhand.

Ordningsregler

 • Du får inte prata med någon annan deltagare medan skrivningstillfället pågår.
 • Tillåtna hjälpmedel är endast de som du får av testledaren, du får inte medföra egna hjälpmedel. Hjälpmedlen ska lämnas tillbaka till testledaren när du lämnar skrivningslokalen och får inte lämna lokalen under tiden testet pågår.
 • Du får inte titta på någon annans skärm under testets gång.
 • Du får inte kopiera, avbilda eller på annat sätt behålla eller sprida testets innehåll.
 • Endast en person åt gången får lämna rummet under pågående testskrivning.
 • Personliga tillhörigheter så som mobiltelefon, ytterkläder och väska ska lämnas på den plats som testledaren meddelar.
 • Testledaren kan inte svara på frågor som rör testets innehåll. Testledaren besvarar endast tekniska frågor, t ex om det vid något tillfälle uppstår problem med att spara svar.
 • Om du bryter mot ordningsreglerna kan ditt testresultat komma att diskvalificeras.

Avbokning

Avbokning av förbokad tid kan göras utan kostnad fram till en vecka innan testtillfället. Ej avbokat testtillfälle debiteras enligt gällande prislista.


Särskilda behov

Längre skrivtid beviljas i särskilda fall. Vid behov av förlängd skrivtid, vänligen kontakta kunskap@insuresec.se.