StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Villkor & regler

Det finns ett antal förhållningsregler som gäller vid avläggande av kunskapstest. Det är viktigt att det råder ordning och lugn på skrivsalstester och att testdeltagare följer testledarens instruktioner. Det är också viktigt att kunskapstesternas innehåll inte sprids. Den som bryter mot testreglerna kan få sitt resultat diskvalificerat eller behöva erlägga en administrativ avgift för de merkostnader som uppstår.

Genomförande

Samtliga kunskapstest kan avläggas på utsatta datum mellan 1 mars och 28 februari, med undantag för juli och december månad.

Bokningsregler

När vi håller skrivsalstester lånar vi lokaler av andra. Därför gäller att både bokning och avbokning av platser görs i god tid före. För webbtester gäller enklare regler för bokning och avbokning.

Resultat

Resultatet finns normalt sett tillgängligt på Mina sidor direkt efter att svaren skickats in. För att bli godkänd behöver testdeltagaren ha minst 70 % rätt och uppvisa kunskap i alla ämnen som ingår i testet. För den som därefter ansöker om licens eller certifikat är handläggningstiden upp till två veckor.

Vid underkänt resultat på grundläggande kunskapstest infaller en karenstid om en månad. Inom denna period får man inte avlägga samma kunskapstest igen.

Vid ansökan om licens får samma typ av kunskapstest avseende gällande kunskapskrav avläggas maximalt 3 gånger. Det innebär att du som vill ansöka om licens kan avlägga licens- eller certifikatgrundande test maximalt tre gånger som samma kunskapskrav gäller.

Privat skrivningstillfälle

Företag har möjlighet att till InsureSec framföra önskemål om privat skrivningstillfälle i egna lokaler. Minsta debitering för privat skrivningstillfälle är 10 skrivningsavgifter.

Funktionsnedsättning och särskilda behov

Den som har funktionsnedsättning genomför kunskapstestet i stort sett som alla andra. Vid dokumenterade läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi, eller synnedsättning kan längre tid beviljas mot uppvisande av intyg eller professionellt utlåtande. Vid intresse, vänligen kontakta kunskap@insuresec.se.

Den som önskar kan be att få avlägga kunskapstest i skrivsal på en platta med större skärm. Notera att antalet större skärmar är begränsade och därför gäller först till kvarn-principen. Meddela kunskap@insuresec.se om du önskar använda den större skärmen.

Fullständiga regler

Regler för deltagande i skrivsal

Från och med 2017-03-01. Uppdaterad 2021-09-23

Regler för beställning av privat skrivningstillfälle