StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Villkor & regler

Det finns ett antal förhållningsregler som gäller vid avläggande av kunskapstest. Det är viktigt att det råder ordning och lugn på skrivsalstester och att testdeltagare följer testledarens instruktioner. Det är också viktigt att kunskapstesternas innehåll inte sprids. Den som bryter mot testreglerna kan få sitt resultat diskvalificerat.

Genomförande

Samtliga kunskapstest kan avläggas på utsatta datum mellan 1 mars och 28 februari, med undantag för juli och december månad.

Bokningsregler

När vi håller skrivsalstester gäller att både bokning och avbokning av platser görs i god tid före testtillfället.

Resultat

Resultatet finns normalt sett tillgängligt på Mina sidor direkt efter att svaren skickats in. För att bli godkänd behöver testdeltagaren ha minst 70 % rätt och uppvisa kunskap i alla ämnen som ingår i testet. För den som därefter ansöker om licens eller certifikat är handläggningstiden upp till två veckor.

Funktionsnedsättning och särskilda behov

Den som har funktionsnedsättning genomför kunskapstestet i stort sett som alla andra. Vid dokumenterade läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi, eller synnedsättning kan längre tid beviljas mot uppvisande av intyg eller professionellt utlåtande. Vid intresse, vänligen kontakta kunskap@insuresec.se.

Fullständiga regler

Regler för deltagande i skrivsal