StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Avgifter & fakturering

Avgifter & fakturering för försäkringsförmedlare och försäkringsförmedlarföretag, försäkringsförmedlarorganisationer eller genomförda kunskapstest

På denna sida finns vår prislista och information om våra avgifter. Avgifterna är kategoriserade efter målgrupp, t ex person eller företag, och tjänst som avses.

Här finns information om hur vi skickar fakturor och vart du kan vända dig om du har synpunkter eller frågor om fakturor.

InsureSec skickar alla fakturor via e-post till den fakturamottagare som försäkringsförmedlaren angivit på Mina sidor. E-postmeddelandets avsändare är faktura@insuresec.se och meddelandet är märkt med ämnet ”Er faktura [fakturanummer] från InsureSec”.

I vissa fall har en förmedlarorganisation tagit över betalningsansvar rörande sina medlemmar. För att InsureSec i dessa fall ska kunna fakturera korrekt krävs att medlemskapet är bekräftat av både företaget och organisationen i vårt register.

Saknar du en faktura kan den, tyvärr, ha fastnat i skräppostfiltret eller i mappen Övrig e-post. Att en faktura fastnat i skräppostfiltret kan också orsaka att du får en påminnelse trots att du upplever att du inte fått någon originalfaktura.

För alla avgifter tillkommer moms om 25 %.

Individ
Årsavgift licensierad5 500 SEKPer individuell försäkringsförmedlare och år. Debiteras vid godkänd ansökan om licens och därefter per nytt kalenderår. Samma avgift oavsett antal licenser.
Årsavgift certifierad5 500 SEKPer individuell person och år. Debiteras vid godkänd ansökan om certifikat och därefter per nytt kalenderår. Samma avgift oavsett antal certifikat.
Årsavgift kontaktperson företag0 SEKAtt lägga upp en personlig profil för att administrera företagsuppgifter och -avtal är kostnadsfritt. Kan kombineras med övriga tjänster som är avgiftsbelagda.
Administrativ avgift för övriga personer1 500 SEKPer person som under året skrivit kunskapstest men inte är licensierad eller certifierad. Debiteras vid varje kalenderårs slut.
Skrivningsavgift1 750 SEK

Per person och skrivningstillfälle. Avbokning debiteras enligt gällande regler för testdeltagande.

Företag
Försäkringsförmedlarföretag0 SEKAtt lägga upp en företagsprofil hos InsureSec, vilket krävs för att omfattas av InsureSecs branschreglering, är kostnadsfritt.
Anslutning till Rådgivarregistret för förmedlarföretag2 000 SEKPer företag (org. nr) som beviljats anslutning till Rådgivarregistret, oavsett antal anställda, och som inte ingår i en företagsorganisation (se nedan). Debiteras när företaget beviljas anslutning och därefter per nytt år.
Anslutning till Rådgivarregistret – företagsorganisation20 000 SEKPer förmedlarorganisation, inkl. medlemsföretag, som beviljats anslutning till Rådgivarregistret, oavsett antal medlemsföretag eller antal anställda. Debiteras när organisationen beviljas anslutning och därefter per nytt år.
Övriga avgifter
Registerutdrag500 SEKRegisterutdrag visar antal pågående och avslutade ärenden i InsureSecs och Disciplinnämndens diarium för utredningar samt för individer status för licensprövning vid registerutdragets författande.

FRÅGOR

Vid frågor gällande din faktura får du gärna kontakta oss genom att skicka e-post till faktura@insuresec.se eller ringa på 08-410 415 75. Ha gärna fakturanumret till hands så kan vi hjälpa dig snabbare.