StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Ledamöter

I Disciplinnämnden ingår Johnny Herre ordförande, Malin Björkmo vice ordförande och Jan-Mikael Bexhed, Dan Öwerström, Carl Johan Rundquist, Susanne Sundberg, Anna-Karin Baltzari Danfors och Lars Ulrichs som ordinarie ledamöter samt Kaj Larsén som ställföreträdande ledamot.

Föredragande är Teimur Saleh.

Per Johan Eckerberg, fd. ordförande, är sedan 2019 hedersordförande i Disciplinnämnden.