StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Viktiga länkar

På denna sida informerar vi om andra relevanta branschaktörer dit du kan vända dig för att få hjälp, vare sig du är kund, försäkringsförmedlare eller försäkringsdistributör.

Finansinspektion och ansökan om tillstånd

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. FI verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. FI utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem. Ett företag som erbjuder finansiella tjänster till allmänheten måste ha tillstånd från FI för att få bedriva verksamhet.

Besök Finansinspektionen

Medlemsföreningar

Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) är en gemensam plattform för försäkringsförmedlare. SFM erbjuder bland annat stöd i form av vägledning i branschrelaterade frågor, genom att agera diskussionspartner samt hjälper till med att implementera relevanta regler.

Besök SFM

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. De arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. De arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Besök Svensk försäkring

Stöd och information till konsumenter

Konsumentverket är den myndighet som har tillsynsansvar bl.a. för att konsumenter får rätt information vid marknadsföring och innan köp av försäkringsprodukter.

Besök Konsumentverket

Hallå konsument kan svara på frågor om köp av tjänster, avtal och reklamationer.

Besök Hallå konsument