StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Externa leverantörer av utbildning

InsureSec tillhandahåller inget förberedande utbildningsmaterial för kunskapstester. InsureSec samarbetar inte med något utbildningsföretag men vi meddelar dem när vi lanserar nya kunskapskrav så att de har möjlighet att ta fram utbildningsmaterial.

Den som behöver förberedande eller kompletterande utbildning kan vända sig till något av de utbildningsföretag som finns på marknaden.

Tänk på att alltid utgå ifrån kunskapskraven när du väljer utbildning så att den passar dina förkunskaper och ditt utbildningsbehov.

Följande utbildningsföretag har meddelat InsureSec att de tillhandahåller följande färdiga utbildningar:

2022InsureEdLuminatum
Licens- eller certifikatgrundande kunskapstest
Livförsäkring
Skadeförsäkring
Investeringsrådgivning
Ledningsfunktion
Uppföljande kunskapstest
Livförsäkring
Skadeförsäkring
Investeringsrådgivning
Ledningsfunktion
2021InsureEdLuminatum
Uppföljande kunskapstest
Livförsäkring
Skadeförsäkring

InsureEd Luminatum